Kwalifikacje

Firma budowlana Spec Bud Budowa domów, Elewacje, Ocieplenia i Rusztowania ukazuje swoje aktualne doświadczenie, certyfikaty i kwalifikacje.
Budowa domów, kwalifikacje firmy budowlanej spec bud, elewacje, ocieplenia

Jakie kwalifikacje i certyfikaty posiada Firma Budowlana Spec Bud A. Teclaf Budowa domów?

  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
  • uprawnienia budowlane do projektowania (także rusztowań),
  • uprawnienia budowlane do przeprowadzenia kompleksowych budów domów i budynków,
  • uprawnienia budowlane do przeprowadzenia kompleksowych remontów budowlanych.

 

Firma Spec Bud uwzględnia Prawo Budowlane

Nasza firma budowlana dba o dostosowanie się do aktualnych przepisów prawnych związanych z projektowaniem, nadzorem i budową domów jednorodzinnych i budynków. Jako wykonawcy poszczególnych usług budowlanych, zgodnie z polskim prawem budowlanym, stosujemy się do zasad związanych ze sporządzeniem i opiniowaniem wszelkich umów pojawiających się podczas współpracy z Klientami.

Dbamy jeszcze o to, aby:
– obiekt budowlany i stosowane przez nas urządzenia oraz materiały budowlane były stosowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.
– spełniamy wszelkie wymogi bezpieczeństwa związane z konstrukcją rusztowania, warunkami pracy, ochroną środowiska.

Certyfikaty

To specjalne dokumenty uprawniające do zastosowania wybranych wyrobów budowlanych w budownictwie. Najczęściej spotykane są: Polska Norma, Aprobaty Techniczne. Na ich podstawie ocenia się, czym powinny cechować się materiały budowlane i do jakiego użytku być przeznaczone. Koordynacją i aktualizacją Polskich Norm Budowlanych zajmuje się Polski Komitet Normalizacyjny.

Natomiast Polka Norma oraz Aprobaty Techniczne ocenia i aktualizuje się na podstawie Certyfikatu zgodności i Deklaracji zgodności.
Certyfikat zgodności – to wszelkie procedury podejmowane w celu kontroli wyrobów budowlanych; kończą się przyznaniem znaku bezpieczeństwa bądź certyfikatu zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.
Deklaracja zgodności – producent oświadcza, że jego produkty budowlane są w pełni zgodne z Aprobatą Techniczną i Polską Normą.
Popularnie stosowany jest certyfikat krajowy „B”, na który mogą sobie zasłużyć produkty budowlane spełniające wszelkie wymogi Polskich Norm Budowlanych i Aprobat Technicznych.

Firmy budowlane – dodatkowe atesty i certyfikaty:
  • materiały budowlane ze znakiem CE. Oznacza to, że materiały są zgodne z normą europejską bądź z europejską aprobatą techniczną,
  • atesty i opinie świadczące o wysokiej jakości produktów.

 

Uzyskanie certyfikatów staje się możliwe po przedłożeniu wniosku do ITB, czyli Instytutu Techniki Budowlanej. Na jego podstawie wdrażane są badania związane ze zgodnością wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji. Podczas składnia wniosku nie możemy zapomnieć o wszystkich załącznikach i opłaceniu kosztów związanych z wydaniem certyfikatów.